جدول سنگی لایبید, سنگ چینی لایبید, سنگ فرشی کریستال لایبید

سنگ کوپ لایبید

سنگ کریستال لایبید

اسلب چینی لایبید

کوپ سنگ چینی لایبید بازمینه سفید شیر و سفید کرم و خطوط مشکی و قهوهای رنگ در طار و شکل های بسیار جذاب است.
سنگ اسلب چینی لایبید در ابعاد استاندار از معدن استخراج شده و در سنگبری های مجهز به دستگاه های بروز فرآوری شده وآماده صادرات میگردد

سنگ کریستال لایبید

.سنگ کوپ لایبید
کوپ اسلب لایبید
استخراج کوپ لایبید
استخراج کوپ چینی لایبید
کوپ کریستال اسلب لایبید
تولید سنگ لایبید
کوپ کریستال لایبید
کوپ چینی لایبید

سنگ کریستال

سنگ کوپ کریستال صادراتی

سنگ کوپ لایبید

سنگ چینی سفید لایبید سنگی است با زمینه‌ی سفید رنگ و خطوطی نامنظم طوسی و مشکی در این رنگ سفید نمایان است. جنس چینی و بلوری این سنگ باعث شده ساب و براقیت بسیارخوبی به خود بگیرد، به طوری که این سنگ انعکاس نور بسیار زیبایی دارد و با وجود آنالیز بسیار ممتاز جز سنگهای کریستال برتر ایران و دنیا محسوب میگردد. این سنگ به واسطه تراکم رنگهای طوسی و سیاه دسته بندی میگردد. با وجود زمینه روشن و کریستالی شکل، بسیار مناسب محیط های کم نور میباشد. سورت های دیگر.سنگ چینی سفید لایبید نیزهمان شفافیت و زیبایی را دارد تنها با این تفاوت که رنگ زمینه آن تیره تر
است

چینی لایبید

صادرات کوپ کریستا و چینی لایبید

اسلب چینی لایبید

کوپ سنگ چینی لایبید بازمینه سفید شیر و سفید کرم و خطوط مشکی و قهوهای رنگ در طار و شکل های بسیار جذاب است.
سنگ اسلب چینی لایبید در ابعاد استاندار از معدن استخراج شده و در سنگبری های مجهز به دستگاه های بروز فرآوری شده وآماده صادرات میگردد.

سنگ کوپ کریستال

سنگ کوپ کریستال و چینی صادراتی لایبید

سنگ کوپ لایبید
سنگ چینی سفید لایبید سنگی است با زمینه‌ی سفید رنگ و خطوطی نامنظم طوسی و مشکی در این رنگ سفید نمایان است. جنس چینی و بلوری این سنگ باعث شده ساب و براقیت بسیارخوبی به خود بگیرد، به طوری که این سنگ انعکاس نور بسیار زیبایی دارد و با وجود آنالیز بسیار ممتاز جز سنگهای کریستال برتر ایران و دنیا محسوب میگردد.
این سنگ به واسطه تراکم رنگهای طوسی و سیاه دسته بندی میگردد. با وجود زمینه روشن و کریستالی شکل، بسیار مناسب محیط های کم نور میباشد. سورت های دیگر.سنگ چینی سفید لایبید نیزهمان شفافیت و زیبایی را دارد تنها با این تفاوت که رنگ زمینه آن تیره تر
است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.